Πληροφορίες

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ZEYS CYPRUS DETECTIVES

 

Α) ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ - DETECTIVE

1) Να εργοδοτείται απο αδειούχα ετερεία και να ζητάτε πάντα τον αριθμό άδειας της ετερείας καθώς και της προσωπικής του άδειας.

2) Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις κάθε υπόθεσης.

3) Να έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Ρωτήστε τον για τους τομείς της έρευνας του και επιλέξτε ερευνητή εξειδικευμένο για την υπόθεση που τον χρειάζεστε.

4) Θα πρέπει να διαθέτει υψηλή ικανότητα συλλογής πληροφοριών, μέσω των μεθόδων έρευνας, να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις και να έχει οργανωτικές ικανότητες ώστε να παρακάμπτει τα εμπόδια.

5) Να είναι ενήμερος για τις τελευταίες εξελίξεις του τομέα του.

6) Να έχει καλή φήμη.

7) Να έχει σημαντικές επικοινωνιακές ικανότητες, πλεονέκτημα που βοηθά ιδιαίτερα στη συλλογή τεκμηριωμένων αποδείξεων.

8) Να διέπεται από τις αρχές της εχεμύθειας, της υπευθυνότητας, της διακριτικότητας και να λειτουργεί με ακεραιότητα και επαγγελματισμό.

Αυτό θα σας διασφαλίσει μία σωστή συνεργασία και ένα πιθανόν σωστό αποτέλεσμα με εχεμύθεια και ασφάλεια, χωρίς τον κίνδυνο να πέσετε θύμα μιας απάτης, με αποτέλεσμα να χάσετε χρήματα και να εκτεθείτε σε καταστάσεις εκτός των δικών σας συμφερόντων .

Ευχαριστούμε και είμαστε (Cyprus Detectives) στη διάθεσή σας με υποδειγματική οργάνωση σε ένα κλίμα ασφάλειας, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας.

 

Β) ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Πως διαμορφώνονται οι τιμές;

Το κόστος μιας εμπιστευτικής έρευνας κυμαίνεται ανάλογα με:

1) το αντικείμενο και την διάρκεια της έρευνας.

2) τους τρόπους και τα μέσα που θα επιλέξουμε.

3) το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιήσουμε.

4) τον τόπο και τον χώρο που θα δραστηριοποιηθούμε.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν την οικονομική κρίση στην χώρα μας και την δυσκολία που αυτή έχει επιφέρει στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και το κόστος των υπηρεσιών μας ώστε να είναι προσιτές σε όλους τους πελάτες μας (ιδιώτες και επιχειρήσεις).

 

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε πάντα στον πελάτη μας:

1) Άριστη εξυπηρέτηση.

2) Απόλυτη εχεμύθεια.

3) Γρήγορα αποτελέσματα.